UV שמאות רכוש אלמנטרי

במקרה של נזק בבית או בעסק !

חשוב לזכור שאין צורך להתמודד בפעם הראשונה לבד עם חברת הביטוח

 מומלץ לפנות לשמאי רכוש מנוסה ובלתי תלוי, המכיר היטב את עולם הביטוח וידאג להגן על האינטרסים שלכם. באמצעות השירותים של שמאי רכוש מיומן תוכלו להבטיח קבלת הפיצוי המגיע לכם, ולהפחית את הסיכון לאי-הבנה או טעויות בתהליך. אל תהססו לפנות לעזרה מקצועית ולהשתמש בידע ובניסיון של שמאי הרכוש לתוצאות טובות יותר.

office, notes, notepad-620817.jpg

במקרה של נזילה/רטיבות בבית

כאשר מתרחש נזק בבית או בעסק, חשוב להבין שאין צורך להתמודד בעצמך עם חברת הביטוח בלבד. מומלץ בחום לפנות לשמאי רכוש מנוסה ובלתי תלוי, המשכיר את ידעו וניסיונו בתחום הביטוח, ויגן על האינטרסים שלך. באמצעות השירותים המקצועיים של שמאי רכוש מנוסה,

ניהול והגשת דיווח נגדי מול דיווח הנזק של שמאי חברת הביטוח, וקבלת תמיכה בגילוי ואיתור מקור הנזק, כולל שימוש במומחים חיצוניים לצורך זיהוי מדויק של הנזק. כמו כן, השגת הצעות מחיר מקבלני שיקום לתיקון הנזק והבטחת קבלת מקסימום התקציב הנדרש לתיקון על פי תנאי הפוליסה של הביטוח.

 
 
 
 

במקרה של שריפה בבית

דוח שמאות לחברת הביטוח , דוח נגדי מול שמאי חברת הביטוח , הזמנת חוקר אש לקבלת מקור השריפה , קבלת הצעת מחיר לשיקום , קבלת מלוא הזכיות שלכם מחברת הביטוח בהתאם לפוליסה שרכשתם כולל פינוי , ואיכלוס זמני וכל מה שצריך להחזרת הנכס לקדמותו

טיפול בתביעת נזק ושיקום לבית או לעסק

ניהול והגשת דיווח נגדי מול דיווח של שמאי חברת הביטוח, הזמנת חוקר אש לקבלת מקור השריפה, קבלת הצעת מחיר לשיקום, והבטחת קבלת מלוא הזכויות שלך מחברת הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה שרכשת. כן כולל פינוי, איכלוס זמני וכל הליך הנדרש להחזרת הנכס למצבו הקודם.

 

 
 
 
 

במקרה של נזק למבנה

 דוח שמאי לחברת הביטוח , דוח שמאי נגדי מול שמאי חברת הביטוח . קבלת הצעת מחיר לשיקום הנכס , אם יש צורך קבלת חוות דעת מומחה . הצעות מחיר לשיקום או התקנה מחדש של מערכות הגנה לבית בהתאם לדרישת הפוליסה.

טיפול בתביעת נזק ושיקום לבית או לעסק

הגשת דוח שמאי נגדי מול שמאי חברת הביטוח וקבלת הצעת מחיר לשיקום הנכס. במקרה הצורך, יש לקבל חוות דעת מומחה. כמו כן, יש להציע הצעות מחיר לשיקום או התקנה מחדש של מערכות הגנה לבית בהתאם לדרישת הפוליסה.

 

 
 
 
 

באמצעות השירותים המקצועיים של שמאי רכוש מנוסה, תוכל להבטיח קבלת הפיצוי המגיע לך ולמנוע טעויות או אי-הבנה בתהליך

אל תהססו לפנות לעזרה מקצועית ולהשתמש בידע ובניסיון שלנו

Scroll to Top